NA STRÁNKÁCH USILOVNĚ PRACUJEME

Zajišťujeme tenisové, sportovní a wellbeing aktivity pro skupiny, firmy i jednotlivce.

Zabýváme se tréninkem začínajících hráčů od nejútlejšího věku. Snažíme se pochopit děti, děti učíme pochopit tenis a trénink.

Do aktivit zapojujeme celé rodiny a našim cílem je vytvářet silné komunity, kde je každý tím, kým je. 

míč yonex-trainingTENISOVÁ AKADEMIE (ŠKOLA A ŠKOLIČKA)

Provozujeme pro areály a kluby tenisovou školu pro děti i dospělé. 

Vizí je vytvářet u hráčů v každém věku pozitivní vztah k tenisu a učení se hře jako takové. Naší prioritou je kvalitní technická, taktická i tenisová průprava. V tréninku děti učíme morálně-etické hodnoty spojené s „bílým sportem“, které uplatní v mnoha oblastech nejen sportovního života.

Věříme, že díky kvalitní průpravě pohybových dovedností se můžeme tenisem bavit do vysokého věku; na rekreační či závodní úrovni. 

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY A SEMINÁŘE

Vzdělávací akce a diskusní panely pro veřejnost, hráče, rodiče, firmy a trenéry v tématech tenisu, sportu, výživy a well-being. Předáváme naše zkušenosti, rady a myšlenky. Odbornou teorií pochopíte princip, zkušenostmi se učíme a diskuzí otevíráme prostor novým myšlenkám. 

 

Otevřené skupiny tenis: